Home Over deze site

Over deze site

Overpalliatievezorg is een website van Stichting Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). 

Hoe wordt Overpalliatievezorg gemaakt?

De redactie van Stichting PZNL probeert ervoor te zorgen dat de informatie op Overpalliatievezorg klopt en begrijpelijk is. Wij gebruiken hierbij de richtlijnen palliatieve zorg, wetenschappelijke artikelen en kennis van zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen. Al onze teksten zijn nagelezen en van commentaar voorzien door patiënten en/of naasten. We passen de informatie (en de presentatie ervan) zoveel mogelijk aan op de wensen van onze bezoekers.

Jouw situatie kan anders zijn dan beschreven in de teksten op Overpalliatievezorg. Voor een persoonlijk advies over jouw situatie of die van jouw naasten kun je contact opnemen met jouw (centrale) zorgverlener. Hij of zij kent jou en weet hoe jouw gezondheid en persoonlijke situatie is.

Voor wie is Overpalliatievezorg?

Overpalliatievezorg is voor iedereen die informatie zoekt over palliatieve zorg. Wij hebben geprobeerd informatie over mogelijke klachten of problemen te verzamelen en te ordenen. Informatie over:
-    de keuzes die je kunt maken in de palliatieve fase
-    het aanbod van palliatieve zorg
-    het vinden van palliatieve zorg die aansluit bij jouw persoonlijke wensen, waarden en behoeften
-    eventuele klachten en de behandeling ervan
-    de voorbereiding op een gesprek met jouw (huis)arts
-    het nalezen van de uitleg en adviezen van jouw (huis)arts

Zorgverleners kunnen Overpalliatievezorg gebruiken bij hun uitleg. Informatie over palliatieve zorg specifiek voor zorgverleners is te vinden op de Stichting PZNL-website Palliaweb

Wie maakt Overpalliatievezorg?

Stichting PZNL maakt Overpalliatievezorg. Een deel van de informatie maken we samen met:

 • Stichting Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)               
 • Stichting PaTz
 • Stichting Onderzoek Palliatieve Zorg Nederland (PALZON)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stichting Agora
 • Associatie Hospicezorg Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO)
 • Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
 • Carend

Redactieraad

Bij Overpalliatievezorg is een redactieraad betrokken. De leden zijn aangedragen of benaderd voor de redactieraad op basis van hun expertise, kennis en ervaring in de zorg. Leden van de redactieraad zijn:

 • Gudule Boland, strategisch projectleider en adviseur - Pharos
 • Ellemieke van Eeden, verpleegkundige palliatieve zorg - Reinier de Graaf ziekenhuis
 • Larissa Exalto, adviseur patiëntenparticipatie - Stichting PZNL
 • Marieke Groot, lector persoonsgerichte palliatieve zorg - Hogeschool Rotterdam
 • Asseliena de Haan, verpleegkundige en patiënt palliatieve zorg
 • William Koevoets, oncologieverpleegkundige - Antoni van Leeuwenhoek
 • Karen van Reenen, programmacoördinator maatschappelijke bewustwording - Stichting PZNL
 • Christiaan Rhodius, arts palliatieve geneeskunde - Hospice Bardo
 • Moyke Versluis, junior onderzoeker, IKNL
 • Mary de Weerd, adviseur patiëntbelang palliatieve zorg - Patiëntenfederatie

De redactieraad van Overpalliatievezorg volgt huisregels die door hen samen zijn opgesteld. Je leest de huisregels van de redactieraad Overpalliatievezorg hier

Met welk geld wordt Overpalliatievezorg gemaakt?

Overpalliatievezorg wordt betaald door Stichting PZNL, die hiervoor subsidie krijgt van het ministerie ven Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij krijgen geen geld van andere organisaties of bedrijven. Wij ontvangen geen giften of geld van sponsors voor het onderhouden van deze website.
De informatie op deze website is vrij te gebruiken door anderen, conform de regels zoals geformuleerd in de disclaimer

Meer weten? Stel je vraag

Neem voor spoedeisende vragen en vragen over je persoonlijke, medische situatie altijd contact op met je eigen arts of verpleegkundige.
Stel jouw vraag