Home Over deze site

Over deze site

Overpalliatievezorg.nl is een website van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). 

Hoe wordt Overpalliatievezorg.nl gemaakt?

De redactie van PZNL probeert ervoor te zorgen dat de informatie op Overpalliatievezorg.nl klopt en begrijpelijk is. Wij gebruiken hierbij de richtlijnen palliatieve zorg, wetenschappelijke artikelen en kennis van zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen. Al onze teksten zijn nagelezen en van commentaar voorzien door patiënten en/of naasten. We passen de informatie (en de presentatie ervan) zoveel mogelijk aan op de wensen van onze bezoekers.

Jouw situatie kan anders zijn dan beschreven in de teksten op Overpalliatievezorg.nl. Voor een persoonlijk advies over jouw situatie of die van jouw naasten kun je contact opnemen met jouw (centrale) zorgverlener. Hij of zij kent jou en weet hoe jouw gezondheid en persoonlijke situatie is.

Voor wie is Overpalliatievezorg.nl?

Overpalliatievezorg.nl is voor iedereen die informatie zoekt over palliatieve zorg. Wij hebben geprobeerd informatie over mogelijke klachten of problemen te verzamelen en te ordenen. Informatie over:
-    de keuzes die je kunt maken in de palliatieve fase
-    het aanbod van palliatieve zorg
-    het vinden van palliatieve zorg die aansluit bij jouw persoonlijke wensen, waarden en behoeften
-    eventuele klachten en de behandeling ervan
-    de voorbereiding op een gesprek met jouw (huis)arts
-    het nalezen van de uitleg en adviezen van jouw (huis)arts

Zorgverleners kunnen Overpalliatievezorg.nl gebruiken bij hun uitleg. Informatie over palliatieve zorg specifiek voor zorgverleners is te vinden op de PZNL-website Palliaweb

Wie maakt Overpalliatievezorg.nl?

PZNL maakt Overpalliatievezorg.nl. Een deel van de informatie maken we samen met:

  • Agora
  • AHzN
  • IKNL
  • Stichting Fibula
  • PALZON
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • PaTz

De teksten zijn geschreven door Caren Peeters en Kim van Arendonk.
De foto’s zijn gemaakt door Nynke Thien en verkregen via Unsplash

Met welk geld wordt Overpalliatievezorg.nl gemaakt?

Overpalliatievezorg.nl wordt betaald door PZNL, die hiervoor subsidie krijgt van het ministerie ven Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij krijgen geen geld van andere organisaties of bedrijven. Wij ontvangen geen giften of geld van sponsors voor het onderhouden van deze website.
De informatie op deze website is vrij te gebruiken door anderen, conform de regels zoals geformuleerd in de disclaimer

Meer weten? Stel je vraag

Neem voor spoedeisende vragen en vragen over je persoonlijke, medische situatie altijd contact op met je eigen arts of verpleegkundige.
Stel jouw vraag