Home Naasten Hulp van vrijwilligers

Hulp van vrijwilligers

Als je wilt, kun je in de palliatieve fase zorg of hulp krijgen van vrijwilligers. Jouw arts of verpleegkundige kan je vertellen waar jij in jouw regio hulp van vrijwilligers kunt vragen.

Waarmee kunnen vrijwilligers helpen?

Vrijwilligers kunnen je helpen door bijvoorbeeld: 

  • samen boodschappen te doen 
  • een luisterend oor te bieden 
  • samen je hobby uit te oefenen omdat je dat alleen niet meer kan 
  • bij jou te zijn zodat jouw mantelzorger ‘respijt’ heeft 

Vrijwilligersorganisaties zijn bijvoorbeeld de Zonnebloem, het Rode Kruis of welzijnsorganisaties bij jou in de buurt. 

Buddyzorg

Buddyzorg is vrijwillige zorg verleend door buddy’s. Een buddy geeft steun bij het omgaan met de ziekte, als een soort maatje. Ze zijn vaak actief naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Voor patiënt en naasten kan de buddy veel betekenen. Zo kan de naaste bijvoorbeeld even tijd voor zichzelf vrijmaken. 

Een buddy kan op allerlei manieren sociale en emotionele steun geven. Bijvoorbeeld:

  • luisteren en praten over emoties
  • steun geven bij het omgaan met de ziekte in het dagelijks leven
  • samen bouwen aan een sociaal netwerk
  • samen erop uit gaan
  • steun geven bij de contacten met artsen en hulpverleners

Vrijwillgers in de laatste maanden van je leven

Er zijn in Nederland ruim 13.000 opgeleide vrijwilligers actief die patiënten en naasten ondersteunen in de laatste maanden van het leven. Thuis, in het hospice of in een zorginstelling. De VPTZ (Vrijwilligers in de Palliatief Terminale Zorg) is de koepel voor vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg. De vrijwilligers aangesloten bij deze organisaties zijn opgeleid om patiënten te helpen tijdens de laatste paar maanden van hun leven. Ze bieden een luisterend oor en tonen begrip. Ze geven rust en steun, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor zijn of haar naasten.  

In deze video krijg je meer informatie over vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.

De NPV biedt ook terminale thuishulp door vrijwilligers. De vrijwilligers ondersteunen mensen in de terminale fase en hun familieleden. De NPV heeft een christelijke achtergrond maar iedereen mag een beroep doen op de vrijwilligers van de NPV. Wel of geen christen, wel of geen lid, dat maakt niet uit. 

Heb je gevonden wat je zocht?

Meer weten? Stel je vraag

Neem voor spoedeisende vragen en vragen over je persoonlijke, medische situatie altijd contact op met je eigen arts of verpleegkundige.
Stel jouw vraag