Home Zorg en hulp Palliatieve zorg voor kinderen

Palliatieve zorg voor kinderen (kinderpalliatieve zorg )

Kinderpalliatieve zorg is speciaal voor ernstig zieke kinderen (van 0 tot 23 jaar) én hun familie. Deze zieke kinderen leven korter door, of overlijden aan hun ziekte. Daarom is goede palliatieve zorg en ondersteuning belangrijk. De zorg kijkt naar de lichamelijke klachten maar ook psychische, sociale en geestelijke klachten, van het kind en het gezin. 

Naast medische of verpleegkundige zorg kan het ook gaan om pedagogische, psychosociale hulp of spirituele zorg. De zorg richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, en wordt vooral bepaald door de persoonlijke wensen en mogelijkheden van het kind en het gezin.

Wat is kinderpalliatieve zorg? 

Kinderpalliatieve zorg is palliatieve zorg voor kinderen die ernstig ziek zijn. Vaak gaat het om zenuw, spier, hart, long, of stofwisselingsziekten en kanker. Het draait bij deze zorg niet alleen om het zieke kind. Het hele gezin kan hulp en ondersteuning krijgen bij de verzorging en begeleiding. Naast medische of verpleegkundige zorg kan het ook gaan om psychosociale hulp, geestelijke verzorging of hulp bij de opvoeding. De wensen en behoeften van het kind en het gezin zijn hierbij het belangrijkst. 

Bekijk hieronder een video over wat is kinderpalliatieve zorg?

Vanaf wanneer kinderpalliatieve zorg? 

Kinderen moeten kinderpalliatieve zorg krijgen vanaf het moment dat bekend is dat ze een levensbedreigende ziekte hebben. Dat kan ook als het kind nog niet geboren is, maar wel duidelijk is dat het een ernstige ziekte heeft en waarschijnlijk niet lang zal leven. Dit noem je perinatale palliatieve zorg.

Palliatieve terminale zorg voor kinderen is een onderdeel van kinderpalliatieve zorg. Terminale zorg is zorg als bekend is dat iemand binnenkort gaat overlijden. Belangrijk hierbij is de aandacht voor het leven, al gaat iemand dood. 

Het omgaan met de snel komende dood, en het afronden van het leven is een belangrijk punt in de palliatieve terminale zorg. Nazorg voor nabestaanden, na de dood, is een erg belangrijk onderdeel. 

Verschil kinderpalliatieve zorg en palliatieve zorg voor volwassen

Palliatieve zorg voor kinderen is anders dan bij volwassenen. De ziektes die deze kinderen hebben zijn vaak zeldzaam en ingewikkeld. Ze worden vaak behandeld door specialistische artsen en verpleegkundigen. Ook is de zorg voor kinderen anders georganiseerd dan voor volwassen. 

Meer informatie over palliatieve zorg voor kinderen 

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg werkt aan de beste mogelijk palliatieve zorg voor kinderen. Ze hebben een uitgebreide website met informatie voor ouders, familie en zorgverleners. Klik hier voor de website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

Heb je gevonden wat je zocht?

Meer weten? Stel je vraag

Neem voor spoedeisende vragen en vragen over je persoonlijke, medische situatie altijd contact op met je eigen arts of verpleegkundige.
Stel jouw vraag