Home Zorg en hulp Vergoeding palliatieve zorg

Vergoeding palliatieve zorg

Palliatieve zorg kun je op verschillende plaatsen ontvangen: thuis, in een ziekenhuis, hospice of verpleeghuis. Het verschilt hoe de palliatieve zorg betaald wordt. Wij zetten de verschillende vergoedingen voor palliatieve zorg hier op een rij. 

De palliatieve zorg wordt (voor een deel) betaald uit drie ‘potjes’:

 1. je eigen zorgverzekering
 2. de Wlz (Wet langdurige zorg)
 3. de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Hoeveel en wat je precies vergoed krijgt, hangt af van:

 • de basisverzekering van je zorgverzekeraar
 • je eventuele aanvullende verzekering(en) bij je zorgverzekeraar
 • je gemeente
 • je inkomen (in sommige gevallen)

Jouw zorgverzekering

Iedereen in Nederland heeft een basisverzekering bij een zorgverzekeraar. Veel mensen hebben ook een aanvullende verzekering. Je basisverzekering vergoedt (een deel van) de kosten van:

 • de huisarts
 • het ziekenhuis
 • de apotheek
 • verzorging en verpleging thuis
 • verzorging en verpleging in een hospice of bijna-thuis-huis

Het is goed om vooraf bij je zorgverzekeraar na te vragen wat je vergoed krijgt en hoe.

 • Wat je vergoed krijgt: voor sommige zorg betaal je niets, voor andere betaal je een eigen risico of een eigen bijdrage.
 • Hoe je het vergoed krijgt: sommige verzekeraars betalen direct de rekening voor je, terwijl je bij andere het bedrag eerst zelf moet voorschieten. Je kunt het dan later (gedeeltelijk) terug vragen (declareren).

Meestal hoef je zelf niets bij te betalen voor:

 • de huisarts
 • hulpmiddelen die je kunt lenen, zoals een douchestoel, een rolstoel of een bedpapegaai (een beugel boven het bed, om jezelf aan op te trekken)
 • wijkverpleging*
 • ketenzorg**

* De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke rol in de thuiszorg. Zij stelt vast welke zorg je nodig hebt (indicatie) en regelt dat.

** Bij sommige chronische ziektes is de hulp van meerdere zorgverleners nodig, bijvoorbeeld de huisarts, een diëtist en een fysiotherapeut. Dit heet ketenzorg, omdat elke zorgverlener een schakel is in de zorg die je krijgt. Ketenzorg is er voor mensen met suikerziekte (diabetes) type 2, COPD, en mensen met een grote kans op hart- en vaatziekten.

Vergoeding hospice

De zorgverzekeraar vergoedt ook de zorg in een hospice of bijna-thuis-huis. Je betaalt wel daggeld voor (bijvoorbeeld) eten en drinken. Als je aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat de zorgverzekering dat ook (gedeeltelijk) betaalt. Of dit voor jou geldt, kun je bij je zorgverzekeraar navragen.

Wil je liever thuis overlijden? De zorg die hierbij nodig is, wordt betaald vanuit je zorgverzekering. 

Als je een Wlz-indicatie hebt, kan de zorg thuis, in een hospice of in een bijna-thuis-huis vanuit de Wlz vergoed worden. Zie De Wlz (Wet langdurige zorg).

Wet Langdurige Zorg (de Wlz)

De Wlz regelt onder andere:

 • verblijf, verpleging en verzorging in een zorginstelling, of (als dat kan) thuis
 • hulpmiddelen, zoals een rolstoel
 • huishoudelijke hulp (soms) vervoer van en naar de plaats waar je begeleid, behandeld of verzorgd wordt

Om Wlz-zorg te kunnen krijgen, heb je een Wlz-indicatie nodig. Dat is een besluit waarin staat dat je recht hebt op langdurige zorg. Voor Wlz-zorg betaal je een eigen bijdrage. De hoogte daarvan hangt onder andere af van je persoonlijke (financiële) situatie.

Wiz-indicatie aanvragen

Je kunt een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Je kunt de aanvraag per post of via de computer doen.

De zorg die je via de Wlz krijgt, wordt geregeld door zorgkantoren die verspreid zijn over heel het land. Zorgkantoren zorgen er onder andere voor dat je zorg doorgaat, ook als (bijvoorbeeld) een zorgverlener failliet gaat of om een andere reden geen zorg kan geven. Op de site van Zorgverzekeraars Nederland - Zorgkantoren kun je uitzoeken wat jouw zorgkantoor is.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo wordt door je gemeente uitgevoerd. De Wmo regelt de ondersteuning thuis. Het gaat om niet-medische taken zoals:

 • hulp bij het huishouden
 • aanpassingen in huis, zoals een traplift of een aangepast toilet
 • ondersteuning van je naasten*
 • vervoer in de regio
 • hulpmiddelen waardoor je langer thuis kunt blijven wonen

* Een voorbeeld: als mantelzorger kun je respijtzorg aanvragen. Respijtzorg betekent dat iemand al jouw zorgtaken tijdelijk overneemt. 

Je kunt de Wmo-voorzieningen aanvragen bij het Wmo-loket in jouw gemeente. Er komen dan eerst mensen met je praten (het ‘keukentafelgesprek’) om te kijken of je de voorzieningen echt nodig hebt. Het is belangrijk om je goed op dat gesprek voor te bereiden.

Je kunt ook bij de Wmo terecht voor algemene voorzieningen, zoals een maaltijdservice (bijvoorbeeld verse of diepvriesmaaltijden die aan huis worden bezorgd) en activiteiten in het buurthuis. Ook voor deze voorzieningen betaal je een eigen bijdrage. Je kunt bij het Wmo-loket in je gemeente vragen welke voorzieningen er zijn, en wat je ervoor moet betalen.

Betalen voor zorg via Wmo en Wlz: hoe en hoeveel?

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent wat je zelf voor de zorg via de Wmo en de Wlz moet betalen (eigen bijdrage) en schrijft dat af van je bankrekening. Op hetcak.nl kun je zelf zien wat je eigen bijdrage is.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Als je zorg aanvraagt, kun je kiezen voor

 • zorg in natura
 • een PGB

Zorg in natura

Bij zorg in natura kan je kiezen uit de zorgverleners met wie je zorgverzekeraar, je gemeente of het zorgkantoor een contract hebben. Je zorgverzekeraar, je gemeente of het zorgkantoor zorgen ervoor dat je zorgverleners worden betaald. Als je een eigen bijdrage moet betalen, doe je dat aan je gemeente of je zorgkantoor.

PGB, een eigen budget

Als je voor een PGB kiest, bepaal je helemaal zélf wie je zorgverleners worden, en dus ook wat de zorg gaat kosten. Maar hoeveel mag je uitgeven? Om dat te weten te komen, kan je een Persoonsgebonden Budget aanvragen, een ‘potje’ geld om je zorg mee te betalen. Je krijgt het geld niet zelf op je bankrekening gestort. Hoe het werkt, lees je verderop.

Een mix

Soms kan je kiezen voor een mix: een deel van je zorg in natura, en een deel via een PGB.

Hoe vraag ik een PGB aan?

Waar je je PGB aanvraagt, hangt af van de ‘leverancier’ van de zorg die je zelf wilt uitkiezen. Dat kan dus zijn:

 • je zorgverzekeraar, voor zorg via je verzekering
 • je gemeente, voor zorg via de Wmo
 • je zorgkantoor, voor zorg via de Wlz
 • Het kan dus zijn dat je verschillende PGB’s hebt.

Een PGB: wie betaalt wat, en hoe?

 • Je zorgverzekeraar regelt en beheert het PGB voor verpleging en verzorging. Je krijgt het geld niet vooraf, maar moet achteraf declareren. Dat werkt zo: je krijgt een rekening (factuur) van de zorgverlener. Je declareert die bij de verzekeraar. Zodra je het geld van de verzekeraar binnen hebt, betaal je de zorgverlener.
 • Je gemeente regelt en beheert het PGB voor ondersteuning thuis via de Wmo. De zorgverleners worden via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaald. Je hoeft dus niet te declareren.
 • Je zorgkantoor regelt en beheert het PGB voor langdurige zorg vanuit de Wlz. De zorgverleners worden via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaald. Je hoeft dus niet te declareren.

Bij wie moet je zijn?

Zorg van je huisarts

 • Bij wie: zorgverzekeraar
 • Zelf bijbetalen: nee
 • Vraag het na bij: je verzekeraar

Je apotheek

 • Bij wie: zorgverzekeraar
 • Zelf bijbetalen: soms een eigen bijdrage voor medicijnen
 • Vraag het na bij: je verzekeraar

Verzorging en verpleging thuis

 • Bij wie: zorgverzekeraar of Wlz als je een Wlz-indicatie hebt
 • Zelf bijbetalen: nee bij zorgverzekeraar/ ja als je een Wlz-indicatie hebt
 • Vraag het na bij: je verzekeraar of het zorgkantoor

Verzorging en verpleging in een hospice of bijna-thuis-huis

 • Bij wie: zorgverzekeraar of Wlz als je een Wlz-indicatie hebt
 • Zelf bijbetalen: meestal niet bij zorgverzekeraar/ ja als je een Wlz-indicatie hebt
 • Vraag het na bij: je verzekeraar of het zorgkantoor

Opname in een ziekenhuis

 • Bij wie: zorgverzekeraar
 • Zelf bijbetalen: nee (valt wel onder het eigen risico)
 • Vraag het na bij: je verzekeraar

Hulpmiddelen (zoals een rolstoel)

 • Bij wie: zorgverzekeraar of Wmo of Wlz (alleen met Wlz-indicatie)
 • Zelf bijbetalen: nee bij zorgverzekeraar of met Wlz-indicatie/ ja bij Wmo
 • Vraag het na bij: je zorgverzekeraar/ het Wmo-loket van je gemeente/ het zorgkantoor

Wijkverpleging

 • Bij wie: zorgverzekeraar
 • Zelf bijbetalen: nee
 • Vraag het na bij: je zorgverzekeraar

Ketenzorg

 • Bij wie: zorgverzekeraar
 • Zelf bijbetalen: nee
 • Vraag het na bij: je zorgverzekeraar

Huishoudelijke hulp

 • Bij wie: Wmo of Wlz (alleen met Wlz-indicatie)
 • Zelf bijbetalen: ja
 • Vraag het na bij: het Wmo-loket van je gemeente of het zorgkantoor

Aanpassingen in huis (zoals een aangepast toilet)

 • Bij wie: Wmo
 • Zelf bijbetalen: ja
 • Vraag het na bij je: Wmo-loket van je gemeente

Ondersteuning van je naasten

 • Bij wie: Wmo
 • Zelf bijbetalen: ja
 • Vraag het na bij je: Wmo-loket van je gemeente

Vervoer in de regio

 • Bij wie: Wmo
 • Zelf bijbetalen: ja
 • Vraag het na bij je: Wmo-loket van je gemeente

Heb je gevonden wat je zocht?

Meer weten? Stel je vraag

Neem voor spoedeisende vragen en vragen over je persoonlijke, medische situatie altijd contact op met je eigen arts of verpleegkundige.
Stel jouw vraag