Home Klachten Te hoog calcium

Te hoog calcium (hypercalciëmie)

Calcium (‘kalk’) is goed voor ons: het zorgt onder andere voor sterke botten. Maar als er botweefsel wordt afgebroken, komt er calcium uit de botten in het bloed. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de ziekte van Kahler (multipel myeloom) of uitzaaiingen in de botten. Te veel calcium in het bloed geeft vaak ernstige klachten en kan zelfs tot de dood leiden. Het is dus belangrijk om er op tijd iets aan te doen. 

Wat is te veel calcium in het bloed in de palliatieve fase? 

Als er te veel calcium in je bloed zit, noem je dat hypercalciëmie. Dat geeft allerlei klachten, en de ene klacht leidt vaak tot de andere. Bijvoorbeeld: je nieren proberen het calcium uit je bloed te halen en dat zorgt ervoor dat je veel moet plassen. Daardoor kun je uitdrogen. En daardoor kan je suf en verward raken.  

Wat merk ik van te veel calcium in het bloed in mijn laatste levenfase? 

Te veel calcium in het bloed kan heel veel klachten geven, maar dat is niet altijd zo: sommige mensen merken er (bijna) niets van. Daarom is het goed om bij bepaalde ziektes (zoals de ziekte van Kahler of bij uitzaaiingen in de botten) af en toe te meten hoeveel calcium er in het bloed zit. 

Patiënten met te veel calcium in het bloed kunnen last hebben van: 

 • geen zin hebben in eten 
 • misselijkheid en overgeven 
 • harde ontlasting (verstopping) 
 • veel moeten plassen 
 • dorst 
 • moeheid 
 • je heel ziek voelen (malaise) 
 • uitdroging en gewichtsverlies 
 • zwak zijn, geen kracht hebben 
 • verward, suf zijn (delier
 • hartritmestoornissen (zeer ernstig) 

Oorzaken van te veel calcium in het bloed 

Te veel calcium in het bloed komt meestal doordat botweefsel wordt afgebroken, bijvoorbeeld door kanker of uitzaaiingen in het bot. In bot zit veel calcium en als het bot wordt afgebroken, komt er calcium in het bloed. Dit komt vooral voor bij:  

 • ziekte van Kahler (multipel myeloom) 
 • uitzaaiingen in de botten, bijvoorbeeld bij long- of borstkanker 

Maar hypercalciëmie kan ook komen door: 

 • te snel werkende bijschildklieren 
 • te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) 
 • slecht werkende nieren 
 • slecht werkende bijnieren 
 • bijwerkingen van bepaalde medicijnen (calcium, vitamine A of D, bepaalde plastabletten) 
 • ziekte van Besnier-Boeck (sarcoidose)  
 • ziekte van Paget (botziekte)  

Onderzoek  

Klachten in de laatste fase van je leven zoals misselijkheid, verstopping en sufheid, worden lang niet altijd veroorzaakt door te veel calcium in het bloed. Ze komen bijvoorbeeld ook voor bij chemotherapie, darmafsluiting (ileus) of als bijwerkingen van bepaalde pijnstillers (opioïden). Daarom is het erg belangrijk dat de arts deze klachten goed onderzoekt. 

De arts zal je eerst vragen stellen over je voorgeschiedenis (hoe het vroeger met je ging) en je klachten. Daarna word je onderzocht. Om te weten of er echt te veel calcium in je bloed zit, zal de arts je aanraden je bloed te laten onderzoeken. Daarvoor moet je bloed laten prikken.  

Het kan zijn dat je arts extra onderzoeken voorstelt, zoals: 

 • een hartfilmpje (ECG) 
 • een scan (botscan, MRI-scan of CT-scan) om te kijken of er tumoren of uitzaaiingen in het bot zitten 

Te veel calcium in het bloed in de laatste levensfase: wat kan eraan gedaan worden? 

Als bekend is waar het teveel aan calcium door komt, is het belangrijk om de oorzaak aan te pakken, bijvoorbeeld door: 

 • behandeling van de tumoren 
 • verandering van de medicatie (bijvoorbeeld bij (bij)schildklier- of (bij)nierproblemen) 

Behandeling van de oorzaak in de palliatieve fase is niet altijd mogelijk of helpt niet altijd (voldoende). Dan kan behandeling van de klachten uitkomst bieden door: 

 • extra vocht (vanwege het vele plassen) 
 • medicijnen (vaak via een infuus) 

Wat kan ik of mijn naaste doen?  

Het kan zijn dat er in de laatste fase van je leven te veel calcium in je bloed zit zonder dat je daar zelf iets van merkt. Daarom kun je aan je (huis)arts vragen of het verstandig is om af en toe je bloed te laten onderzoeken als je (bijvoorbeeld) uitzaaiingen in de botten hebt, of als je een van de andere ziektes hebt in het lijstje onder de kop Oorzaken.  

Als je wel klachten hebt, zoals veel plassen of een onregelmatige hartslag of sufheid, zeg dat dan tegen je verzorgenden en/of huisarts. Maak je je zorgen? Vraag dan gerust of je bloed onderzocht kan worden op calcium. 

Vertel ook tegen je arts of verpleegkundige wat je belangrijk vindt in het leven. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op jouw welzijn. Daarbij staat jouw kwaliteit van leven voorop: wat jij belangrijk vindt in het leven en wat jij nodig hebt.  

Wat zijn mijn wensen?  

Als je arts je een behandeling voorstelt, hoef je daar geen ‘ja’ op te zeggen. Het is erg belangrijk om goed na te denken over wat jij zelf wil. Ook in je laatste levensfase. Vraag gerust naar de voordelen én de nadelen van de behandelingen. Wat weegt voor jou het zwaarst? Wat wil je wel, en wat wil je niet? Bespreek je wensen met je arts, zorgverleners en naasten. Vertel hun duidelijk wat je wilt. Dan kunnen zij jou de zorg bieden die bij jou past. 

Heb je gevonden wat je zocht?

Meer weten? Stel je vraag

Neem voor spoedeisende vragen en vragen over je persoonlijke, medische situatie altijd contact op met je eigen arts of verpleegkundige.
Stel jouw vraag