Home Meer informatie over de campagne

Meer informatie over de campagne

Op deze pagina vind je antwoorden op de meestgestelde vragen over de publiekscampagne ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.’ Meer weten over de website Overpalliatievezorg? Lees hier meer informatie over de website. 

Praten over ongeneeslijk ziek zijn, en de mogelijkheden als je niet meer beter wordt moet beter. De campagne 'Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.' is vanaf half juni tot en met half juli 2024 weer op sociale media te zien. Zo herinneren we iedereen dat het woord ‘uitbehandeld’ een verkeerd beeld geeft voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. 
 
De campagne valt onder het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II). Lees hier meer over NPPZ II

Waarom deze campagne? 

De campagne is er om palliatieve zorg onder de aandacht te brengen. Palliatieve zorg omvat alle zorg, ondersteuning, behandeling en begeleiding voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Het is dus een uitgebreid onderdeel van de gezondheidszorg.  

Helaas heeft niet iedereen die ongeneeslijk ziek is toegang tot de beschikbare palliatieve behandelingen. Veel van het aanbod op gebied van palliatieve zorg is nog onbekend, zoals de consultatieteams palliatieve zorg, geestelijke verzorging of vrijwilligershulp. Door campagne te voeren, hopen we deze palliatieve behandelingen onder de aandacht te brengen. Ook hopen we dat er méér mensen van de voordelen van palliatieve zorg kunnen profiteren. 

Palliatieve zorg kan het leven van de patiënt namelijk positief beïnvloeden. Patiënten die goede palliatieve zorg krijgen:  

 • zijn vaak minder somber en angstig  
 • hebben minder klachten en problemen  
 • ervaren dat hun kwaliteit van leven beter is  
 • hoeven minder vaak (plotseling) naar het ziekenhuis  

En het is niet alleen goed voor de patiënt zelf. Palliatieve zorg heeft ook een positief effect op de mensen om hem of haar heen. Niet alleen tijdens deze laatste levensfase, maar ook na het overlijden. Als de palliatieve fase goed verloopt, kunnen de nabestaanden het sterven van hun dierbare vaak beter verwerken. 

Waarom is ervoor gekozen om het woord ‘uitbehandeld’ centraal te stellen? 

Door mensen met een ongeneeslijke ziekte ‘uitbehandeld’ te noemen, kijk je alleen naar de ziekte, niet naar de mens. Uit onderzoek blijkt dat het stempel ‘uitbehandeld’ ervoor zorgt dat mensen minder of geen gebruik maken van het uitgebreide aanbod van palliatieve zorg.  
 
Het kan zijn dat er geen medische behandelingen meer zijn, maar palliatieve zorg gaat ook over behandelingen voor de mens áchter de ziekte. Behandelingen die gaan over de kwaliteit van leven zijn net zo goed belangrijk. Denk daarbij aan vormen van ondersteuning (‘Hoe praat ik met mijn partner over de ziekte?’) of begeleiding (‘Hoe leer ik omgaan met onzekerheid?’) 

Zegt deze campagne dat er altijd dóórbehandeld moet worden? 

Bij ‘niet uitbehandeld’ kun je denken dat je altijd kan dóórbehandelen. Die woorden staan tenslotte groot bovenaan de campagneposters. Daarom staat er onderaan de campagneposter – met even grote letters – een verwijzing naar de website Overpalliatievezorg. 

We geven zo een duidelijke richting aan het woord ‘behandelen’: dat gaat dus niet alleen over behandelingen die met genezing te maken hebben, maar het gaat over behandelingen, zorg, begeleiding en/of ondersteuning die ‘over palliatieve zorg’ – de naam van de website – gaan. Met die behandelingen kun je doorgaan totdat de laatste adem is uitgeblazen.  

Waarom werd deze campagne ook tijdens de feestdagen (december 2023) gevoerd? 

De boodschap van deze campagne is voor heel Nederland relevant. De campagne wil de bewustwording rondom palliatieve zorg vergroten. Met deze social media campagne in juni/juli 2024 willen we benadrukken dat ongeneeslijk ziek zijn niet betekent dat je uitbehandeld bent. Na deze extra campagne ronde sluiten we voorlopig de inzet vanuit het NPPZII op deze campagne ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld’ af. Na de zomer 2024 zetten we met onze partners in op een Week van de palliatieve zorg. Op 12 oktober start de Week van de palliatieve zorg met een nieuwe publiekscampagne.

Wie zit er achter de campagne? 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) gestart. Het NPPZ II wil de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar maken. Organisaties die gezamenlijk sturing geven aan het programma zijn:  

 • Patiëntenfederatie 
 • ActiZ 
 • V&VN 
 • KNMG 
 • Medische Kindzorg 
 • Stichting PZNL 
 • Vereniging PZNL 
 • Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg 
 • Landelijk overleg Consortia Palliatieve Zorg (LOCo) 
 • Universitaire Expertisecentra Palliatieve zorg (EPZ) 
 • Multidisciplinaire beroepsvereniging Palliactief 
 • IKNL 
 • Vereniging NPZ 

ZonMw en VWS zijn toehoorder van de Stuurgroep. 
 
Het gaat hierbij niet alleen om publiekscampagnes zoals ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld’. Ook via andere vormen zal de maatschappelijke bewustwording worden vergroot. Denk daarbij aan publieksbijeenkomsten, het stimuleren van ‘keukentafelgesprekken’ en online-activiteiten. 

Wie maakte de foto’s van de campagne? 

De foto’s voor deze campagne zijn gemaakt door de Nederlandse fotograaf Dana Lixenberg. Lixenberg studeerde aan London College of Printing en de Gerrit Rietveld Academie. Van 1989 tot 2018 woonde ze in New York. Veel van haar projecten zijn behalve als tentoonstellingen ook als boek verschenen. Naast persoonlijke projecten fotografeerde Dana veel Amerikaanse beroemdheden. 

Haar werk is te zien in Nederlandse en internationale museum- en bedrijfscollecties zoals Deutsche Börse Photography Foundation, Stedelijk Museum Amsterdam, Huis Marseille, Kunstmuseum Den Haag, en het Rijksmuseum. Daarnaast werkte ze veel voor bekende tijdschriften zoals The New Yorker, The New York Times Magazine, VIBE en Newsweek. 

Lixenbergs werk kenmerkt zich door een intense betrokkenheid bij de mensen die ze fotografeert. Voor de fotografieliefhebbers: ze gebruikt een analoge 4:5 camera. In haar werk streeft ze naar helderheid. In de campagne ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.’ is dat terug te zien. 

Wie zijn de patiënten op de posters? 

Zeven patiënten in de palliatieve fase zijn gefotografeerd voor deze campagne. Alle posters zie je hier:

campagne Ongeneeslijk Niet uitbehandeld

De persoonlijke verhalen van deze mensen lees je hier:

Meer weten? Stel je vraag

Neem voor spoedeisende vragen en vragen over je persoonlijke, medische situatie altijd contact op met je eigen arts of verpleegkundige.
Stel jouw vraag