Home Klachten Depressie

Depressie

Als je weet dat je niet meer beter wordt, ziet je leven er ineens heel anders uit. Dat is iets waar je aan moet wennen. Dat geeft vaak verdriet, angst en somberheid. Dat is heel normaal. Het is niet makkelijk om je aan de nieuwe situatie aan te passen. Maar als je sombere gevoel ernstig is en lang aanhoudt, dan kun je in een depressie raken. 

Wat is depressie? 

Een depressie is niet hetzelfde als een ‘dipje’ of een sombere bui. Gevoelens van somberheid kan je in drie groepen indelen:  

 1. sombere buien als een normale reactie 
 2. aanpassingsstoornis met depressieve gevoelens 
 3. depressie 

1. Sombere buien als een normale reactie 

Als je weet dat je niet meer beter wordt, is het heel normaal dat je af en toe somber of zelfs wanhopig bent. Deze gevoelens komen en gaan, maar ze beheersen niet je leven. 

2. Aanpassingsstoornis met depressieve stemming 

Als je het heel moeilijk vindt om je aan de nieuwe situatie aan te passen, kan het zijn dat je erg emotioneel reageert. Je ziet de toekomst somber in, en dat gevoel kan je maar moeilijk kwijtraken. Je sombere stemming heeft duidelijk invloed op je dagelijks leven. 

3. Depressie 

Bij een depressie ben je het grootste deel van de tijd somber. Je kunt nergens van genieten, hebt minder plezier in het leven, en de dingen en mensen om je heen interesseren je weinig of niets. Deze gevoelens zijn bijna altijd aanwezig (de meeste dagen en een groot deel van de dag) en hebben een grote invloed op je dagelijks leven. 

Wat merk ik van een depressie? 

Mensen met een depressie hebben vaak de volgende klachten: 

 • geen interesse of plezier hebben in bijna alle activiteiten 
 • moe zijn en geen energie hebben, je lusteloos voelen 
 • niet goed kunnen slapen of juist heel veel slapen 
 • geen zin in eten hebben 
 • afvallen 
 • druk (in je hoofd) zijn  
 • geen hoop hebben (‘er is geen toekomst meer’) 
 • je over veel dingen schuldig voelen (’het is allemaal mijn schuld’) 
 • je waardeloos voelen (‘ik ben niks waard’) 
 • vaker denken aan de dood en soms ook over zelfmoord 
Nina, 41 jaar

'Ik sliep alleen maar'

Nina heeft uitgezaaide baarmoederhalskanker. Tijdens haar chemobehandelingen had ze veel last van bijwerkingen. '‘De somberheid heb ik als het moeilijkst ervaren.' Lees haar verhaal hier.

Oorzaken van depressie 

Het klinkt misschien vreemd, maar weten dat je niet meer beter wordt is bijna nooit de enige oorzaak van een depressie.  

De kans op (weer) een depressie bij een levensbedreigende ziekte is groter wanneer: 

 • je nare dingen in je leven hebt meegemaakt 
 • je eerder (toen je nog lichamelijk gezond was) een depressie hebt gehad 
 • er depressie in je familie voorkomt 
 • je bepaalde eigenschappen hebt, bijvoorbeeld een afhankelijkheidsstoornis. Mensen met een afhankelijkheidsstoornis hebben het gevoel, ook als ze niet ziek zijn, dat ze niets alleen kunnen doen. Het is dan extra moeilijk om te wennen aan het idee dat je niet meer beter wordt 

Er zijn vaak ook andere oorzaken te vinden, zoals: 

 • pijn  
 • slechte conditie 
 • mogelijke andere ziektes  
 • te veel calcium (kalk) in het bloed 
 • bijwerking van een behandeling 
 • bijwerkingen van medicatie 
 • alcohol en/of nicotine (drinken en/of roken) 
 • eenzaamheid, te weinig steun krijgen (dit is geen directe oorzaak maar heeft wel invloed als je somber voelt)    

Onderzoek 

De arts zal je eerst vragen stellen over je voorgeschiedenis (hoe het vroeger met je ging) en je klachten. Hij wil vooral weten hoe je je voelt. Het kan zijn dat hij daarbij een speciale vragenlijst met je doorneemt.  

Als het nodig is, vraagt je arts advies aan een psychiater met ervaring in de palliatieve zorg. 

Depressie: wat kan eraan gedaan worden? 

Als bekend is waar de depressie door komt, is het belangrijk om de oorzaak of oorzaken aan te pakken, bijvoorbeeld door: 

 • behandeling van pijn 
 • behandeling van te veel calcium in het bloed 
 • aanpassen van de medicatie 
 • aanpassen van de behandeling van je ziekte 
 • behandeling van misschien andere ziekte(s) 

Behandeling van de oorzaken is niet altijd mogelijk of helpt niet (voldoende). Dan kan behandeling van de klachten uitkomst bieden. 

 • gesprekken die je steun en houvast geven 
 • psychotherapie 
 • behandeling met medicijnen (antidepressiva) 

Het is ook belangrijk dat in je individuele zorgplan staat hoe je naasten en zorgverleners het beste met je om kunnen gaan. 

Wat kan ik of mijn naaste doen?  

Bij mensen in de palliatieve fase wordt een depressie vaak niet opgemerkt en behandeld. Dat komt doordat de sombere stemming als een normale reactie gezien wordt die ‘erbij hoort'. 

Daarom is het heel goed om over je gevoelens te praten. Maak duidelijk dat je je angstig en/of somber voelt. Praat erover met je arts. Hij kan samen met jou kijken of je een depressie hebt, en wat eraan te doen is. Ook als je je (nog) niet somber voelt is het goed om met je arts over je gevoelens te praten. Hij kan jou en je naasten advies geven over hoe je een depressie kunt voorkómen.  

Wat zijn mijn wensen?  

Niemand wil een depressie. Heb je echt last van somberheid, en wordt je leven erdoor beheerst, praat er dan over met je arts en/of je verzorgers. Wat maakt voor jou het leven zinvol? Wat wil je nog doen? Wat wil je nog regelen? Van welke dingen kan je genieten? Want hoe vreemd het misschien ook klinkt: de palliatieve fase kan mooi en waardevol zijn. Wees niet bang om daar over te praten en je naasten en zorgverleners te vertellen wat jij wilt. 

Heb je gevonden wat je zocht?

Meer weten? Stel je vraag

Neem voor spoedeisende vragen en vragen over je persoonlijke, medische situatie altijd contact op met je eigen arts of verpleegkundige.
Stel jouw vraag